Concurs posturi ingrijitoare si infirmiere

Spitalul Orăşenesc „ Dr.Valer Russu” Luduş scoate la concurs 4 posturi, pe perioadă nedeterminată, din care:
– 1 post de infirmieră la Compartiment Boli Infecţioase;
– 1 post de infirmieră la Compartiment Îngrijiri paliative;
– 1 post de îngrijitoare la Secţia Pediatrie;
– 1 post de îngrijitoare la Compartiment Boli Infecţioase.
Concursul va avea loc în perioada 17.03.2016 – 22.03.2016. Dosarele de concurs se depun în perioada 25.02.2016 – 09.03.2016.
Informaţii suplimentare la telefon: 0265411889.

Anunţ concurs – aici
Metodologie concurs – aici
Cerere de inscriere – aici
Tematica şi bibliografia – aici
Orarul – aici
Fişa postului:
infirmiera –  Compartiment Boli infecţioase – aici ; Compartiment Îngrijiri paliative – aici.
ingrijitoare –  Secția Pediatrie – aici ; Compartiment Compartiment Boli Infecţioase – aici.

Rezultatele la proba scrisa a concursului – aici
Rezultatele finale ale concursului – aici

Manager,
Ec. Uţiu Claudia