Concurs post ingrijitoare

Spitalul Orăşenesc „ Dr.Valer Russu” Luduş scoate la concurs 2 posturi, pe perioadă nedeterminată, din care: 1 post de îngrijitoare la Secţia Medicină internă, 1 post de îngrijitoare la Secţia Chirurgie generală . Concursul va avea loc în perioada 24.10.2016 – 27.10.2016. Dosarele de concurs se depun în perioada 03.10.2016 – 14.10.2016.
Informaţii suplimentare la telefon: 0265411889.

Anunţ concurs – aici
Metodologie concurs – aici
Cerere de inscriere – aici
Tematica şi bibliografia – aici
Orarul – aici
Fişa postului – aici

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere – aici
Rezultatele la proba scrisa – aici
Rezultatele finale ale concursului – aici

Manager,
Ec. Uţiu Claudia