Concurs post infirmiera

Spitalul Orăşenesc „ Dr.Valer Russu” Luduş scoate la concurs 2 posturi, pe perioadă nedeterminată, din care 1 post de infirmieră la Compartiment Boli Infecţioase şi 1 post de infirmieră la Compartiment Îngrijiri paliative.
Concursul va avea loc în perioada 12.10.2015 – 15.10.2015. Dosarele de concurs se depun în perioada 18.09.2015 – 01.10.2015.
Informaţii suplimentare la telefon: 0265411889.

Anunţ concurs – aici
Metodologie concurs – aici
Cerere de inscriere – aici
Tematica şi bibliografia – aici
Orarul – aici
Fişa postului infirmiera – aici

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere aici
R
ezultatele la proba scrisa aici
Rezultatele finale ale concursului aici

Manager,
Ec. Uţiu Claudia