Concurs post infirmiera

Spitalul Orăşenesc „ Dr.Valer Russu” Luduş scoate la concurs 1 post vacant de infirmieră, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Îngrijiri paliative. Concursul va avea loc în perioada 09.11.2016 – 14.11.2016. Dosarele de concurs se depun în perioada 19.10.2016-01.11.2016. Informaţii suplimentare la telefon: 0265411889.

Anunţ concurs – aici
Metodologie concurs – aici
Cerere de inscriere – aici
Tematica şi bibliografia – aici
Orarul – aici
Fişa postului – aici

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere – aici
Rezultatele la proba scrisa a concursului – aici
Rezultatele finale ale concursului – aici

 

Manager,
Ec. Uţiu Claudia