Concurs post infirmier si ingrijitoare

Spitalul Orăşenesc „ Dr.Valer Russu” Luduş scoate la concurs 1,5 posturi, pe perioadă determinată, din care 1 post de infirmier la Secţia Psihiatrie cronici şi 0,5 post de îngrijitoare la Ambulatoriu Integrat. Concursul va avea loc în perioada 12.01.2016 – 15.01.2016 . Dosarele de concurs se depun în perioada 24.12.2015 – 31.12.2015. Informaţii suplimentare la telefon: 0265411889.

Anunţ concurs – aici
Metodologie concurs – aici
Cerere de inscriere – aici
Tematica şi bibliografia – aici
Orarul – aici
Fişa postului: infirmier – aici; ingrijitoare – aici

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere – aici
Rezultatele la proba scrisa a concursului – aici
R
ezultatele finale ale concursului – aici

Manager,
Ec. Uţiu Claudia