Concurs posturi medici

Spitalul Orăşenesc ” Dr.Valer Russu ” Luduș scoate la concurs următoarele două posturi de medici pe perioadă determinată:
-un post de medic specialist confirmat în specialitatea diabet zaharat, boli nutriție la Cabinetul diabet zaharat, boli nutriție din cadrul Ambulatoriului integrat, pe perioadă determinată, până la 01.12.2017 ;
-un post de medic specialist confirmat în specialitatea cardiologie la Cabinetul de cardiologie din cadrul Ambulatoriului integrat, pe perioadă determinată, până la 01.08.2017.

Concursul se organizează în baza Ordinului M.S. nr. 869/2015, completat cu O.M.S nr.755/2016. Anunțul se va publica în ” Cuvântul Liber ”. Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, în termen de 10 zile calendaristice de la apariția anunțului în ” Cuvîntul Liber”.
Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0265.41.18.89.

Anunt concurs – aici
Anunt anulare concurs – aici

 

Manager,                                                                                                              Director medical,
ec. Uțiu Claudia                                                                                                   dr. Galdea Andreea Ștefana