Acte necesare pentru angajare medici rezidenti sesiunea noiembrie 2016

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJARE MEDICI REZIDENȚI SESIUNEA NOV.2016

1. Copie după adeverința de repartiție eliberată de comisia locală de rezidențiat;
2. Copie după certificatul de naștere;
3. Copie după certificatul de căsătorie ( unde este cazul);
4. Copie carte de identitate;
5. Copie după diploma de bacalaureat;
6. Copie după diploma de licență sau după adeverința privind examenul de licență;
7. Cont de card-codul IBAN pentru virarea drepturilor salariale
8. Dosar plic (nume, prenume, specialitate, nr.telefon, adresă de email scrise pe dosar);
9. Dosar medical –Cabinetul medicului de medicina muncii se află în Tg.Mureș -telefon fix:0265.218.002, tel.mobil 0766.784.119;
10. Instructaj protecţia muncii;
Pentru cei care au mai lucrat:
11. Copia cărții de muncă pentru perioada lucrată până la data de 01.01.2011;
12. Adeverință care să ateste vechimea după data de 01.01.2011;
13. Nota de lichidare cu salariile brute pe ultimele 6 luni.