Proiectul “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţului Mureş”, cod MySMIS 125334

Proiectul “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţului Mureş”, cod MySMIS 125334, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, va fi implementat în perioada 01/11/2018 – 31/10/2019 şi are o valoare totală de 20.618.875,31 lei, din care 20.206.497,80 lei reprezintă finanţare nerambursabilă.

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt unităţile medicale care beneficiază de sprijin în înnoirea gamei de echipamente şi dispozitive medicale deţinute sau în îmbunătăţirea infrastructurii unităţii, respectiv Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tîrgu Mureş, Spitalul Clinic Judeţean Mureş, Spitalul Municipal Sighişoara, Spitalul Municipal “Dr. Eugen Nicoară” Reghin, Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu”, Spitalul Orăşenesc “Dr. Valer Russu” Luduş, Spitalul Sovata – Niraj, Spitalul Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure.

 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalităţii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică si îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmăreşte modernizarea si tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic şi moral, prin achiziţia de echipamente noi şi eficiente, ce aduc atât o creştere calitativă a serviciilor oferite, cât şi o creştere cantitativă a numărul de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătăţind starea de sanitate publică la nivel naţional, regional şi local.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

https://www.fonduri-ue.ro,

www.inforegio.ro,

pagina de Facebook (facebook.com/inforegio.ro).

 

Comunicat de presa initial  – aici

Comunicat de presa final  –  aici