Concurs director financiar contabil – perioada determinata

SPITALUL ORĂȘENESC DR. VALER RUSSU LUDUȘ

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR DE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, PERIOADĂ DETERMINATĂ

 

Criterii specifice :

– sunt absolvenţi de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic ;

– au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

–  dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi,  precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.* Cu excepţia unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care managementul a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            – test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului – 07.06.2024, ora 10:00;

            – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului – 11.06.2024, ora 10:00;

             – interviul de selecție – 13.06.2024, ora 10:00.

 

Anunt concurs – aici

Formular inscriere concurs – aici

 

  • date contact: birou RUNOS, telefon 0265411889