Concurs Director medical

Spitalul Orășenesc “Dr.Valer Russu“ Luduș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului nr. 284/2007 completat cu Ordinul nr. 954/2017, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, post vacant, perioadă determinată, după cum urmează:

  • denumirea postului: director medical
  • nivelul studiilor: sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;

sunt confirmați cel puțin ca medic specialist;

  • vechimea în specialitatea studiilor: au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.data, ora, locul de desfășurare: 13.07, ora 12.00 – susținere test grilă,19.07, ora 12.00 – susținere proiect, 25.07.2022, ora 08.00 – susținere interviu de selecție, sediul unității: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 20, Luduș, județul Mureș,data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs/examen: 05.07.2022, ora 14.00date contact secretar comisie: birou RUNOS, telefon 0265411889, int.2.

 

Anunt concurs – aici

Cerere inscriere concurs – aici

 

Manager,

Ec.Uțiu Claudia